Ceník

Příloha knihovního řádu platného od 18. ledna 2022

Registrace čtenářů – roční poplatky

Dospělí50,- Kč
Děti do 15 let25,- Kč
Děti do 6 letzdarma
Meziknihovní výpůjční služba30,- Kč

Upomínky

Poplatek z prodlení5,- Kč
1. upomínka15,- Kč
2. upomínka30,- Kč
3. upomínka50,- Kč

Internet

Registrovaní uživatelézdarma
Neregistrovaní uživatelé10,- Kč za každou započatou půlhodinu

Tisk & kopírování

Vzhledem k ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) §25 odst. 2 písm. e) knihovna neposkytuje rozmnoženiny u publikací chráněných autorským právem.

Tisk – formát A4černobíle4,- Kč/strana
barevně18,- Kč/strana
Kopírování – formát A4, černobíléjednostranné3,- Kč/strana
oboustranné4,- Kč/list